ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όροι & Προϋποθέσεις

H παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Τσαούσογλου Α.Ε. χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγονται μέσω του δικτυακού τόπου www.tsaoussoglou.com (εφεξής «Δικτυακός τόπος»). Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά την εν λόγω Πολιτική. Η Τσαούσογλου συνιστά τον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

1. Χρήση προσωπικών δεδομένων

A. Χρήση φόρμας επικοινωνίας

Η φόρμα επικοινωνίας σάς παρέχεται για λόγους απευθείας επικοινωνίας με την Εταιρεία και ορίζει ως υποχρεωτικά τα πεδία ονόματος, διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και το περιεχόμενο του μηνύματός σας. Σε αυτή την περίπτωση, η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται βάσει της πρότερης συγκατάθεσής σας. Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να παρέχουμε τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με το αίτημα της φόρμας. Σε αυτή την περίπτωση, η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται βάσει της πρότερης συγκατάθεσής σας ή του έννομου συμφέροντος της εταιρείας.

B. Υποβολή βιογραφικού σημειώματος

Έχετε τη δυνατότητα να μεταφορτώσετε το βιογραφικό σας σημείωμα για την πλήρωση θέσης εργασίας η οποία είναι αναρτημένη στον δικτυακό τόπο. Η συνοδευτική επιστολή είναι προαιρετική, και συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα για να διαμορφώσουμε πιο σαφή εικόνα για το προφίλ και την εμπειρία του υποψηφίου. Σε αυτή την περίπτωση, η επεξεργασία γίνεται βάσει πρότερης συγκατάθεσής σας.

Γ. Ενημερωτικό υλικό

Κατόπιν αιτήματος, ενδέχεται να αποστείλουμε ενημερωτικό υλικό σχετικό με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Σε αυτή την περίπτωση, η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται βάσει της πρότερης συγκατάθεσής σας.

Δ. Ενημερωτικό δελτίο

Αν επιλέξετε να εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας δελτίο, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας με αποκλειστικό σκοπό να σας αποστείλουμε περιοδικές ενημερώσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Σε αυτή την περίπτωση, η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει της πρότερης συγκατάθεσής σας. Άρνηση παροχής των προσωπικών δεδομένων που είναι αναγκαία για την άνωθεν ενέργεια ενδέχεται να μην επιτρέψει την διεκπεραίωση του αιτήματός σας. Αν καταχωρείτε προσωπικά δεδομένα  τρίτων, φέρετε την αποκλειστική ευθύνη συμμόρφωσης με τη ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενδέχεται να χρειαστεί η συγκατάθεσή τους. Κατά κανόνα, τα δεδομένα σας δεν χρησιμοποιούνται για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ. Διενέργεια τέτοιων διαδικασιών αφορούν μεμονωμένες περιπτώσεις, για τις οποίες γίνεται ξεχωριστή ενημέρωση. Η επεξεργασία των  δεδομένων σας γίνεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Τσαούσογλου και πάροχοι υπηρεσιών (πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, μάρκετινγκ και διαφήμισης) που δρουν για λογαριασμό μας, στο πλαίσιο αναγκαίας ενημέρωσης. Θα ανταποκριθούμε επίσης σε αιτήματα γνωστοποίησης προσωπικών δεδομένων, όταν αυτό απαιτείται από τον νόμο ή όταν πιστεύουμε ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή/και για τη συμμόρφωση με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση, αίτημα από ρυθμιστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη νομική διαδικασία που μας κοινοποιείται.

3. Περίοδος διατήρησης

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε κατά την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί παραγραφής.

4. Cookies

O δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τη διαδικτυακή τεχνολογία που ονομάζεται «cookie». Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από τον πρόγραμμα περιήγησής σας σας και εν συνεχεία στη συσκευή σας. Χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησής σας σε διάφορες ιστοσελίδες, δικτυακούς τόπους και συνεδρίες περιήγησης.

Ορισμένα cookie που χρησιμοποιούμε είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου και εγκαθίσταται αυτόματα στον υπολογιστή σας. Αυτά είναι τα εξής:

Cookie

Περιγραφή

Csrf

Cookie ασφαλείας για την επαλήθευση των χρηστών, την παρεμπόδιση παράνομης χρήσης διαπιστευτηρίων σύνδεσης και την προστασία των δεδομένων χρηστών από μη εξουσιοδοτημένα μέρη.

tsaoussoglousession

Cookie περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης. Τα cookies περιόδου λειτουργίας δημιουργούνται προσωρινά και διαγράφονται μόλις κλείσει το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

qtrans_front_language

Απομνημόνευση επιλεγμένης γλώσσας για τον δικτυακό τόπο. Μόνιμη διάρκεια ζωής.

Ωστόσο, κάποια cookies δεν είναι απαραίτητα και έτσι ζητάμε την συγκατάθεσή σας πριν τα τοποθετήσουμε∙ αυτό αφορά και cookies τρίτων. Τέτοια cookies είναι τα εξής:

Cookie

Περιγραφή

Google Analytics

Υπηρεσία που χρησιμοποιεί "cookies", τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, βοηθώντας τον ιστότοπο να αναλύει τον τρόπο με τον οποίο τον χρησιμοποιούν οι χρήστες. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με την από μέρους σας χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα μεταδίδονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις ΗΠΑ. Η Google θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης του δικτυακού τόπου, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητά του για τους διαχειριστές και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικών με τη δραστηριότητα του Διαδικτύου και τη χρήση του Διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους όπου απαιτείται από το νόμο ή όταν τα τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες εκ μέρους της Google. Η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα που κατέχει η Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Για διαγραφή από την υπηρεσία, μετάβαση στην ακόλουθη διεύθυνση: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

_ga

Δημιουργείται από το google analytics και διατηρεί την έκδοση cookie, τον πραγματικό χρόνο και ένα διακριτικό για τους χρήστες. Διάρκεια 2 έτη.

_gat

Δημιουργείται από το google analytics και για τα αιτήματα DoubleClick αν χρησιμοποιείται για διαφήμιση. Διάρκεια 1 λεπτό.

_gid

Ίδιο με το _ga αλλά με διάρκεια 24 ώρες.

 

Facebook Cookies

 

c_user(facebook id), datr (browser id ) fr (encrypted Facebook ID and Browser ID), pl, sb, xs,reg_fb_gate,reg_fb_ref

Πλήρης περιγραφή εδώ: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Google Analytics και Leadfeeder API

Συλλογή πληροφοριών για τη δραστηριότητα του χρήση στον δικτυακό χώρο και ειδικά για:

Πρόσβαση σε σελίδες

Ώρα επίσκεψης

Ώρα τελευταίας επίσκεψης

Διεύθυνση IP για γεωγραφική αναγνώριση

Όνομα ιδιοκτήτη διεύθυνσης IP

Reverse domain της διεύθυνσης IP

Αναφορά δικτυακού τόπου, εφαρμογής ή υπηρεσίας και των σχετικών αναζητήσεων που οδήγησαν τον επισκέπτη στον δικτυακό τόπο

Πληροφορίες προγράμματος περιήγησης

Πληροφορίες λειτουργικού συστήματος

Πληροφορίες συσκευής (π.χ. αναγνωριστικό συσκευής, λειτουργικό σύστημα κινητής τηλεφωνίας κ.λπ.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookie μέσω του προγράμματος περιήγησης στη συσκευή σας (για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "βοήθεια" του προγράμματος περιήγησης). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή και τον έλεγχο των cookie, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

Παρότι τα cookies μπορούν να απενεργοποιηθούν ή να διαγραφούν, ολόκληρος ο ιστότοπος ή μέρος αυτού ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμος αν απορρίπτετε τα cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του Δικτυακού τόπου.

5. Δικαιώματα χρήστη

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα:

α. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης ανάλογα με την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. Για παράδειγμα, εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη του ενημερωτικού μας δελτίου, μπορείτε να χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο “διαγραφή” (unsubscribe) που περιέχεται σε αυτό.

β. Δικαίωμα πρόσβασης, αποκατάστασης και διαγραφής– έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση, αντίγραφο, διόρθωση και διαγραφή –υπό ορισμένες προϋποθέσεις- των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας.

γ. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων — Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε όλα αυτά τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή καθώς επίσης και να απαιτήσετε από εμάς να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

δ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας — έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία εκ μέρους μας των προσωπικών σας δεδομένων όπου: αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων μέχρι να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουμε ή να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους· η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγράψουμε τα δεδομένα· δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά χρειάζεστε τα εν λόγω δεδομένα για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων· ή έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία που δικαιολογείται από λόγους νόμιμου συμφέροντος (βλ. παρακάτω), εν αναμονή της επαλήθευσης ως προς το εάν έχουμε επιτακτικούς θεμιτούς λόγους για να συνεχίσουμε την επεξεργασία.

Όπου τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε τέτοιου είδους περιορισμούς, θα προβαίνουμε στην επεξεργασία τους αποκλειστικά κατόπιν συγκατάθεσης σας ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

ε. Δικαίωμα προβολής αντίρρησης στην επεξεργασία – δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν έχετε αντίρρηση, οφείλουμε να διακόψουμε την επεξεργασία, εκτός αν μπορούμε είτε να επιδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή όπου χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Η επεξεργασία δεδομένων γίνεται στο πλαίσιο έννομου συμφέροντος, ωστόσο, κάθε περίπτωση μπορεί να κριθεί ξεχωριστά.

στ. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Ελλάδα, αυτή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,43534&_dad=portal&_schema=PORTAL

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@tsaoussoglou.com. Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας σε εύλογο χρονικό πλαίσιο.

6. Αλλαγές στην Πολιτική

Ενδέχεται να αναθεωρήσουμε την παρούσα Πολιτική, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία ή τεχνικές προδιαγραφές, και η ενημερωμένη πολιτική θα αναρτηθεί στον Δικτυακό τόπο. Επίσης, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί μας σε περίπτωση θεμελιακών αλλαγών για να πάρουμε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα σελίδα για τυχόν αλλαγές.

Χρησιμοποιούμε Cookies για τη διασφάλιση της καλύτερης περιήγησης στην ιστοσελίδα μας. Αποδοχή, σημαίνει συμφωνία με τη χρήση τους βάσει των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας.