ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Έργα

Πρόσφατα έργα

Τα έργα μας ποικίλουν σε αντικείμενο και κλίμακα. Σε βάθος ετών, έχουμε εξοπλίσει γραφεία, μουσεία, θέατρα, κινηματογράφους, αθλητικές εγκαταστάσεις, βιβλιοθήκες και νοσοκομεία. Ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη φύση του έργου, η προσέγγισή μας παραμένει πάντα η ίδια∙ δουλεύουμε μαζί, με γνώμονα τον προϋπολογισμό, τις ανάγκες και το χρονοδιάγραμμά σας.